در طول فرآیند تولید پوشک نوزاد به طور عمده از دو چسب گرماذوب کانستراکشن، الاستیک و بعضآ پوزیشن استفاده می شود. چسب پوزیشن نقش تثبیت موقعیت پوشک در لباس برعهده دارد. همچنین ساختار پوشک دارای لایه های مختلفی می باشد که جهت حفظ ساختار، افزایش خاصیت الاستیک، افزایش جذب مایع و عایق پذیر نمودن این لایه ها از چسب های الاستیک و کانستراکشن استفاده می شود.


گرید های پیشنهادی:

Construction :

72Tight Melt 3800contact GitAce
Application:Hygiene IndustryFeatures & Benefits:-High peel value
- Performs on high speed machines
- Light color
-Odorless
Download TDS
Use for:-Diapers, Feminine pad Construction
77Tight Melt 3838contact GitAce
Application:Hygiene IndustryFeatures & Benefits:-High peel value
- Performs on high speed machines
- Clean machining
-Odorless
Download TDS
Use for:-Diapers, Feminine pad Construction

Elastic :

74Tight Melt 3600contact GitAce
Application:Hygiene IndustryFeatures & Benefits:-Low creep value
-Clean machining
- Performs on high speed machines
Download TDS
Use for:-Diaper-Elastic
78Tight Melt 3636contact GitAce
Application:Hygiene IndustryFeatures & Benefits:-Low creep value
-High elastic performance
- Performs on high speed machines
Download TDS
Use for:-Diaper-Elastic

جهت اطلاع بیشتر با واحد مهندسی و خدمات فروش تماس حاصل فرمایید.

خط تلفن مستقیم : 88622805-021

ایمیل : sales@gitace.com